Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: data not found in MySQL result index 17 in /var/www/vhosts/gender.su.lt/core.php on line 43
/ - Ly?i? studij? institutas
                        Institutas - Aktualijos - Moterys ir mokslas - Politika, strategija - Tyrimai ir studijos - Projektai - Stebėsena - Biblioteka - Kontaktai - Nuorodos - 2018-06-18 23:38:44
Institutas
Istorija
Nuostatai
Žemėlapis
Aktualijos
Aktualijos
Moterys ir mokslas
Lietuvoje
ES
Politika, strategija
Lietuvoje
ES
Tyrimai ir studijos
Straipsniai
Testas
Projektai
Projektai
Stebėsena
Eurobarometras
Statistika Lietuvojo
Indikatoriai
Standartai
Apžvalga
Biblioteka
Periodiniai leidiniai
Knygos
Apžvalginiai ES žinynai
Kontaktai
Kontaktai
Nuorodos
/

Daktaro disertacijas Šiaulių universitete apgynė:

1. Šiaulių universiteto doktorantas Tomas Butvilas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-01-31. Mokslinė vadovė - prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S), gynimo tarybos pirmininkas - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas, Niujorko Mokslo akademijos narys Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S, psichologija, 06S).

2. Šiaulių universiteto eksternė Rimantė Kondratienė. Meninio ugdymo ir profesinio rengimo ryšys modeliuojant dalykų studijas aukštojoje mokykloje (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-01-31. Mokslinis vadovas - prof. dr. Jonas Kievišas (Vilniaus pedagoginis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S), gynimo tarybos pirmininkas - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas, Niujorko Mokslo akademijos narys Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S, psichologija, 06S).

3. Vilniaus universiteto doktorantė Rita Raudeliūnaitė. Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-03-16. Mokslinė vadovė - prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S), gynimo tarybos pirmininkė - prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S).

4. Šiaulių universiteto doktorantas Dariaus Gerulaitis. Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-04-06. Mokslinis vadovas - prof. dr. Jonas Ruškus (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S), gynimo tarybos pirmininkas - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas, Niujorko Mokslo akademijos narys Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, 06 S).

5. Šiaulių universiteto doktorantė Inga Balčiūnienė. Pilietinio ir religinio ugdymo suderinamumas ir papildomumas (socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007-06-29. Mokslinis vadovas - prof. dr. Jonas Ruškus (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07 S), gynimo tarybos pirmininkas - prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas, Niujorko Mokslo akademijos narys Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, 06 S).


Atsiprašome, informacija ruošiama
Šiaulių universitetas, Lyčių studijų institutas
©2007 Europos Bendrijų Iniciatyvos EQUAL projektas „Šeimos Planeta“, Šeimai palanki organizacija Sprendimas: Andrius Normantas